lördag, februari 10, 2007

Avhandling som gör skillnad

Det är många som längtat efter att läsa Catharina Gabrielssons avhandling Att göra skillnad - det offentliga rummet som medium för konst, arkitektur och politiska föreställningar. Och nu är den klar.
Professorn Anna-Maija Ylimaula vid finska Uleåborgs universitet framförde under gårdagens disputation visserligen att avhandlingen kunnat vara mer fokuserad, och att författarens tilltro till det offentliga rummets potential som arena för samhällelig förändring möjligen kan ses som naiv. Men på det hela taget ansåg hon avhandlingen vara ” ett viktigt tillägg till arkitekturforskningens epistologi” och uppskattade att ”den inte skyr de stora frågorna”.
En av dem är arkitektvärldens – i jämförelse med konstvärldens – i avhandlingen påstådda brist på självreflektion. Fortsatt debatt lär följa.

Inga kommentarer: