måndag, februari 05, 2007

Genusnormera(n)de rum

Lika uppiggande som knäckande är Arkitekturmuseets utställning AB-Norm, som med hjälp av fakta från bland andra Statistiska centralbyrån än en gång leder i bevis att det återstår mycket arbete innan jämställdhet uppnåtts mellan kvinnor och män. Till exempel gör löneskillnaderna, utslagna på lägenhetsyta, att män har råd med en i snitt 51 kvadratmeter stor lägenhet och kvinnor med motsvarande arbete men lägre lön 46 kvadratmeter.
På förra veckans lika spännande som underhållande debatt om hemmet i ett genusperspektiv, efterlystes i auditoriet fler debatter och ännu mer kunskap om såväl historien som nuet.
På plats alltså, att nämna att Helena Werner nyss satt punkt för sin avhandling Kvinnliga arkitekter vid Institutionen för Konst- och Bildvetenskap i Göteborg (recenseras i Arkitektur 2/07). Och att konstvärlden, som kommit längre än arkitektvärlden med sin bearbetning av historien ur ett genusperspektiv, för närvarande visar tre utställningar som alla på olika sätt utforskar offentliga och privata genusnormera(n)de rum. Också detta i Göteborg, där Konsthallen, Hasselblad Center och Konstmuseet gjort gemensamt slag i saken.
På konstmuseet avslutas för övrigt turnén med Konstfeminism. Där Lena Lennerheds text i utställningskatalogen, om feministisk idéutveckling från 1960-talet till idag, är i högsta grad relevant även för arkitekturområdet.

Inga kommentarer: