torsdag, november 02, 2006

Tokyo Design Week enligt Brutus


31 oktober - 4 november är det Tokyo Design Week. Brutus Casa (Japans egen Wallpaper, fast mycket bättre) rapporterar dagligen via sin gratis PDF-tidning[nr.2 - nr.3] för oss som inte är där. Idag om Fronts nya skissmöbler (motion capture skissande blir tredimensionella möbler.)

Inga kommentarer: