tisdag, november 28, 2006

Sagt på Urban Turntable

Kontrasten kan knappast vara större än den mellan Daniel Pink och Noreena Hertz tips för mänsklig överlevnad i framtiden – båda lanserade vid slutseminariet för Färgfabrikens Urban Turntable i Stockholm.

Pink: Underströk med argumenten Abundance – Asia – Automation att människor med den högra hjärnhalvans kapacitet till bl a helhetsseende och processtänkande har bättre chans att överleva än människor med den vänstra hjärnhalvans kapacitet för analys och logik i en samtid, och framtid, där rutinuppgifter automatiseras eller förläggs till där arbetskraften är billigast. Kreativiteten kan bland annat användas till bättre design, i betydelsen större vinstmarginaler, av vardagsvarar som dassborstar och flugsmällor.

Hertz: Framhöll att företagen som kommer att överleva på den globala marknaden är de som själva blir aktivister och börjar handla etiskt för en socialt och ekologiskt hållbar utveckling. "Vilket de smartaste redan gör”, för det är en ”win, win, win, win situation”. Argument är t ex att politiska aktivister blivit mainstream (som filmsuccén Supersize Me), och att konsumenter genom att vägra shopping fått stora matkedjor att sluta sälja genmanipulerade råvaror. Byggföretagen kommer att hänga på. Och då, om inte förr, måste arkitekter börja tänka utifrån förhållanden som inte längre medger t ex att Europas bostäder står för 40 procent av den totala energiförbrukningen.

Hans – ett västvärldligt individperspektiv.
Hennes – ett globalt kollektivt perspektiv.

Vilken bäring de har på Stockholm, dryftades vidare under kvällens mingel. Klart står att inget av dem omedelbart förändrar det faktum som Färgfabriken genom Urban Turntable velat bidra till att förändra. Stockholm vaknar också i morgon som en segregerad stad.

Inga kommentarer: