måndag, november 27, 2006

Arkus stipendiater 2006


Bo Berge och Camilla Schlyter Gezelius får Stiftelsen Arkus stipendium för yrkesverksamma arkitekter 2006. Utöver äran, innebär det 150 000 kronor vardera att spendera på vidareutveckling av idéer och erfarenheter som vuxit fram i den egna praktiska verksamheten.
Bo Berge, SAR/MSA och länsarkitekt i Umeå, får stipendiet för att belysa hur samhällets intressen ofta får stryka på foten för miljöintressen. Arbetet kommer att utföras vid CERUM, Centrum för regional forskning vid Umeå Universitet.
Camilla Schlyter Gezelius, SAR/MSA och verksam i Stockholm, ska studera hur arkitektarbetet och arkitekturen förändras med informationssamhällets senaste tekniker, t ex Internet, film, grafik och spel. Arbetet ska utföras vid Institutionen för industriell ekonomi på KTH.

Inga kommentarer: