tisdag, juni 17, 2008

Årets gröna tak är norskt


Veolia Miljös återvinningscentral i Oslo (GASA, 2007) har utsetts till Årets gröna tak av Scandinavian Green Roof Association. Med sina 28 000 kvadratmeter tillför det en grönyta motsvarande fyra fotbollsplaner i ett annars kalt industrilandskap i botten av en dal. Därmed ökar också möjligheterna för en vettig dagvattenhantering i området, och en del energivinst görs eftersom taket svalkar byggnaden på sommaren och isolerar den på vintern.
Övriga nominerade i år var Jåttå Videregående Skole, som för att spara markutrymme placerat skolgården på taket, och ett privathus på Finsensvej 78 i Köpenhamn, som skapat pausytor på taket: ”husets femte fasad”.

Inga kommentarer: