måndag, juni 23, 2008

Ny upphandling väntar Shanghai-paviljong


Upphandlingen av arkitekttjänster för den svenska paviljongen vid Expo 2010 i Shanghai måste göras om. Det har länsrätten bestämt.
Länsrätten ger därmed Sveriges Arkitekter rätt i sin kritik av upphandlingsförfarandet, vilken fått som konsekvens att de rekommenderat sina medlemmar att inte delta i den. Något som i sin tur kritiserats. Hur ska Sverige nu hinna i kapp?
- Att Sverige vid en internationell jämförelse nu ligger ohjälpligt sist med utformningen av sin paviljong inför satsningen vid Världsutställningen i Shanghai är självförvållat, hävdar Sveriges Arkitekters förbundsdirektör Staffan Carenholm i ett pressmeddelande, där han hoppas på näringslivets stöd i kraven på att upphandling fortsättningsvis ska skötas mer professionellt. Länsrättens dom tolkar han självklart positivt.
- Kanske växer nu insikten om att vi behöver en arkitekturpolitik som kan medverka till att svenska satsningar, nationellt och internationellt, inte riskerar att spåra ur direkt.

1 kommentar:

Anonym sa...

Forhoppningsvis kan nu formen for upphandlingen antligen stromlinjeformas sa att ett av de sedvanliga nymodernistiska markeskontoren kan vinna.

Fragan ar vad som ska kravas for att komma till insikt om ur en dylik bojkott egentligen beror pa att den ursprungliga upphandlingsformen mojliggjorde aven sma, okanda och icke annu Salinpris-nominerade kontors medverkan. Nagot som tydligen inte ar onskvart nar Sverige ska profilera sig.