torsdag, mars 31, 2011

Vi minns Björn Linn

Björn Linn har gått bort efter en tids sjukdom. Han var född 1933, utbildad på KTH och en tid anställd på Riksantikvarieämbetet och verksam som restaureringsarkitekt. Åren 1982–1998 var han professor i Arkitekturens teori och historia på Chalmers. Hans licentiatavhandling Osvald Almqvist: en arkitekt och hans arbete kom ut i bokform 1967. 1970 gav han ut debattboken Miljöplanering: på papperet eller på jorden? och 1974 kom hans doktorsavhandling Storgårdskvarteret: Ett bebyggelsemönsters bakgrund och karaktär. Ett livslångt intresse för arkitektyrket och arkitektens kunnande sammanfattades i boken Arkitektur som kunskap 1998. Björn Linn var en regelbundet återkommande skribent i tidskriften Arkitektur. Nedan återger vi en av hans tidiga artiklar, ”Den svenska arkitekturens ställning” ur Arkitektur 9-1960. Han skriver där om en nedgångsperiod i svensk arkitektur men med förhoppningar om en vändning till det bättre.
Claes Caldenby

klicka på bilderna för att läsa


1 kommentar:

TL sa...

En spännande dimension i Linns arbeten är att studien om Osvald Almqvist delvis handlar om att Almqvist var den underskattade begåvningen i Asplunds och Lewerentz generation. Linn menade att Almqvists förslag "Styx" i Skogskyrkogårdstävlingen 1915 var det kanske bästa i tävlingen och att det fick betydande påverkan på genomförandet med sina idéer trots det inte ens erhöll pris. Almqvist hörde till den lilla skara som undervisades av Tengbom med flera i den äldre generationen i "Klara Skola".
Linn hade en oöverträffad kännedom vad gäller den svenska funktionalismens persongalleri. Han hade också förmågan att på ett representativt vis presentera det bästa av denna generations arkitektur. Ett exempel på det är skickligt hållna föreläsningar i samband med den internationellt uppmärksammade och nordiskt samordnade utställningen "Nordic Classicicm".