onsdag, juni 09, 2010

(S)lussenförslag – men vem är arkitekten bakom?Socialdemokraterna presenterade idag ett valfläsk, ett nytt förslag för Slussen under rubriken "Slussen – om S får bestämma". I Dagens Nyheter står det Berg, Foster & Partners under bilden, men det är, enligt Svante Berg, inte de som har ritat förslaget. Deras förslag har bara fungerat som bildunderlag för DN-grafikerna. Då återstår frågan: Vem är det som har ritat? Är det Carin Jämtin (S)?

Ett minne dyker upp. Det var kring 2000, Stella Fare och Mikael Söderlund skissade tillsammans i Dagens Nyheter på bebyggelse på Sergels torg. Ett stort hus mitt på plattan. Då slogs politikerna om att bygga igen, nu slåss de om att riva undan i det lagda förslaget.

Jämtins (?) förslag har dock till synes inspirerats en del av det Bengt Lindroos förslag som vi presenterade här på bloggen tidigare.

Just nu på Slussen är det en sorts live-jämkande, där hus kortas, försvinner och flyttas. Det är som ett stadsbyggande i realtid. Allt inför öppna läktare. Ett realitydrama. Big Brother Slussen 2010. Rösta och se förändringen. På det sättet ganska intressant. Vad händer med den arkitektoniska och stadsbyggnadsmässiga gestaltningen i allt detta? Blir den bättre eller blir den sämre?

Följ Slussendebatten:
Olof Hultin, 31/5, SvD
Tomas Lewan, Anders Wadman, Peter Kinnmark, Lars Gezelius, SvD 3/6
Eva Eriksson, 9/6, SvD
Johan Johansson, 8/6, DN
Ola Andersson, 17/6, SvD
Jerker Söderlind, 21/6 DN
Rasmus Waern, 24/6 DN

27 kommentarer:

Anonym sa...

Vilken TV-kanal blir först med att sända dokusåpan?

Anonym sa...

Så här blir ju alltid resultatet av protester! Och vare sig om protesterna är av bra eller dåliga, tuvär! Det som blir kvar är bara urvattnat! Grattis! ;)

Anonym sa...

Fantastiskt, Slussen kan bli det första stadsbyggnadsprojektet i historien som finansieras genom försäljning av TV-rättigheter. Kallstenius & co, vad väntar ni på?

Anonym sa...

Att politikerna flyttar runt sina glaspalats på ”plattan” framför Stadsmuseum ska vi inte låta lura oss av. Det är inunder som de tunga värdena finns i form av markanvisningar åt ett par större fastighetsbolag. Ytan här är uppåt 30.000m2 för ”handel” (dvs HM, KappAhl och om du har tur en Clas Ohlson) – vilket vill säga lika stort som NK vid Hamngatan. ”Byggnadsverket” som SBK släppt fram här är sannolikt dessutom norra Europas (klassiskt kartutsnitt) största hus utan fönster (När blir det min tur att placera en byggnad lika stor som NK utan fönster i kulturhistoriskt känslig miljö i Stockholm? – Strandvägen skulle jag välja. Perfekta läget.) En successiv transformering av vad som är från början ett spårområde under en bro – som sedan blev ett provisoriskt bussgarage under en bro – som sedan revs och nybyggdes utan bussgarage och höjdes en våning och tillslöts på gavlarna. Ännu utan fönster. Så kommer en byggnad utan fönster till – en nybyggnad. Hallå? BBR? Var är du??? Visst längre bort utefter Stadsgården finns ju bussgaraget, men förändrar det något? När du träder fram mot räcket med Slussen nedanför har du tio meter vertikalt ner till kajen(+1,7) – en ganska smal sådan. Bakom dig har du glasfasader som sträcker sig uppåt från +11,6 där du befinner dig till mellan +31 och +35.
Socialdemokraterna har i sitt förslag bibehållit ett stort glasparti mellan broarna inunder ”plattans” nivå där man kan gissa att kulturen ska hålla till. ”Gamla Stan, jag ser dig, det är som på Louvren…”.
Genialt är S-greppet att rätt och slätt ta bort nedfarten till Stadsgården från Gamla Stan. Vilken oumbärlig gatusträckning får jag ta bort frågar jag mig? Katarinavägen? Ok – vi tar bort den och vinner valet. Enkelt!
Nej, Socialdemokraterna är lika medvetna som övriga partier om att inkommande trafik från Nacka måste kunna svänga in mot Gamla Stan. Eller om den inte gör detta så belastar den sannolikt Centralbron som väl knappast har någon överkapacitet i rusningstid. Socialdemokraterna vet dessutom att den redovisade bron bör rymma utöver bilarna även spårvagnar och alltså måste göras bredare – igen…
Signaturen Johan Johansson är inne på rakt motsatt väg som socialdemokraterna i ett inlägg i på DNs webbupplaga: http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/fran-sammanhang-till-stadsbild-1.1118083
Well Dan, here börjar do faktiskt få en aning rätt. Big Brother tar först bort en bro. Sedan kommer little brother och i stället lägger till en – eller om det var tvärt om. Ska vi gissa att Socialdemokraterna Efter valet tänker sig att helt enkelt lägga till ett par broar (så skulle jag göra själv om jag fick välja).
Stockholm växer menar Johan Johansson. ”Både förespråkarna och kritikerna av nya slussenförslaget har missat det” menar Johan och räcker de forna polarna på Bergs en hjälpande hand genom förslaget att utöka gångbrons funktion och roll i projektet med ohjälpligt för mycket vatten och för lite broyta..
Vi instämmer. Norra Europas största HM utan fönster är en superkåk av riktig MAMA-standard!!! AR på direkten – Norman Foster har ju ritat!

Anonym sa...

Här anar man konturerna av någonting riktigt stort! Att Foster/Berg och Johansson är i maskopi är uppenbart, och att det handlar om stora pengar säger sig självt. Men kan det även finnas religiösa förtecken bakom deras agerande, och de ”dubbla broarna”? Och pyramiden i det socialdemokratiska förslaget – vad betyder den egentligen? Den som är förtrogen med symboler behöver inte fundera särskilt länge för att förstå i vilken riktning spåren pekar …

arkitekten sa...

Ja, och varför har har ingen tagit fram ett kvinnligt alternativ till lösning av Slussenfrågan - man borde nästan koppla in Sveriges Arkitekter. Just i Slussenfrågan har de ju från sin nya position på öfvre öhstermalm en särskilt god inblick, till skillnad från dem som står med ena foten i syltburken. Eller ska vi hellre råda dem att involvera sig i tantbråket om nybyggnaden vid Östermalm thorg?

Robert Langdon sa...

Hur kommer det sig att vi inte får veta vad som finns under pyramiden? Och vilken koppling finns mellan det här förslaget och Leif Blomqvists gamla skiss, och Blomqvists mångåriga vistelse i Libyen? Vad är det egentligen som planeras vid Slussen, och för vilket syfte?

Anonym sa...

Robert 2010-06-15 11.33

Robert. Du ställer bra frågor till skillnad från Anonym 2010-06-12 19.14 som tycker att vi ska sluta tänka fritt.
Kopplingen mellan projektet och Blomqvists skiss är inte riktigt den Johan Johansson är inne på på DNs webbsida men nästan. "Blomqvists skiss" vilken formell status den nu har eller vad den egentligen heter är gamla GFK:s uppfattning om huvudprincip för trafiken vid Slussen: T-kors vid Ryssgården, vägbro (1st till antalet) samt vattenspegel. Till skillnad från vad Johan Johansson anger på DNs web är vattenspegeln motsatsen till "antikvariskt korrekt". Detta om man med korrekt avser vad den antikvariska förundersökningen pekar mot - att det i stället för vattenspegel ska vara ett "näs" med en eller helst två broar. Det har det varit i ca 300år (inte 100 som Johansson skriver). Nu gjordes den antikvariska FÖRstudien EFTER "Blomqvists skiss" vilket bara är ETT vittesbörd om hur välunderbyggd denna skiss är. Underlag i form av trafikmängder, lämplighet m.a.p. gång- och cykeltrafik mm kan mycket väl saknas 100%igt. Ingen har redovisat sakförhållandena kring "skissens" tillkomst. Troligtvis är den endast en skiss och att underlag saknas - d.v.s. hela Slussentävlingen mm vilar på en gissning utförd före antikvarisk förstudie och inte på en förankrad utredning...samt på i branschen gängse hets och ryktesspridning mot det befintliga byggnadsverkets funktionalitet och värde i händelse av iståndsättande. Det är ju av betong - kan det då ha ett värde?

Anonym sa...

Den här Johan Johansson, vem är det? "Före detta redaktör på arkitekturtidskriften Mama" står det efter hans debattinlägg i SvD. Man undrar. Publikationen i fråga dog ju för tio år sedan? Något annat har väl Johansson sysslat med sedan dess? Får man hoppas.

Lasse sa...

Jag är övertygad om att Johansson inte har gjort någonting sedan Mama lades ner, han lever nog på räntor från vinsterna som Mama gav. Men jag missade att han har skrivit i SvD – Anonym 10.56, kan du inte skicka en länk. Förresten, vem är du?

Anonym sa...

Finns fyra länkar till olika debattartiklar i slutet på inlägget om slussen! En av dem är Johansson.

Staffan sa...

Länken här ovanför går till DN, i svenskan finns hittar jag bara en artikel av Ola Andersson utöver de som är länkade härifrån, och det är väl ändå en annan person. Tycker för övrigt att Slussen skulle kunna vara en möjlighet för Tomas Sandell, om Sandell får rita om Slussen så kanske han till slut kan få ett Kasper Salinpris.

Anonym sa...

Ett femte inlägg finns nu i SvD signerat Ola Andersson: http://www.svd.se/kulturnoje/mer/kulturdebatt/tank-om-tank-inte-nytt_4876785.svd

Anonym sa...

Ytterligare ett inlägg, av Jerker Söderlind, finns i DN: http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/garna-nya-hus-pa-slussen-men-forst-nagra-rejala-broar-1.1124287

Anonym sa...

Anonym 2010-06-18 18.15 - Ja, se där ett riktigt JS-inlägg av bästa märke: Tvärsäkert med avstamp i en barnsligt förenklad, förlegad och privat stadsteori - trion Johan Johansson, Lars Marcus och JS kan ta varandra i handen. Om inte JJ rent av i kraft av intelligens höjer sig över det egna med faktafel späckade inlägget enl. ovan.
JS är en bristfälligt utbildad privatteoretiker som i samband med nittiotalets urbana nyväckelse givits ett (den gången) berättingat utrymme som numera saknar relevans. Slussenfrågan handlar inte om JS' gamla käpphästar: kvartersstad, planförfarande och urban förtätning. Den handlar i stället om förvaltandet av ett kulturarv av europeisk nivå - en avdelning som JS saknar kompetens i (liksom kumpanen Lars Marcus vilken via Space Syntax-teorin tagit sig en oproportionerlig roll i ett flertal plandebatter).
Varför DN väljer att i sin nätupplaga publicera inlägg efter inlägg av skribenter som inte ens har koll på planprocess och ingående värden i Slussenfrågan är oklart. Något slags redaktionellt haveri eller informell kontaktväg ligger rimligtvis bakom. Att som intellektuell och kritiskt granskande debattör sås om JS ställa sig bakom det förhandlingsplaneringsprojekt som syftar till att utvinna ett begränsat antal miljoner till kommunkassan till förmån för en urban förödelse utan motsvarighet i Skandinavien hittills - Läs 30.000m2 varuhus under mark som ingen vill ha för att justera kostnaden för den nya trafikanläggningen vid Slussen med enstaka procentenheter - kostnaden för det allmänna blir stor oavsett hur man agerar med frågan - det är slutet på en karriär för dessa skribenter, eller bör vara det. Släng ut dessa urbanfanatiker. De har spelat en roll under nittiotalet. De saknar bildning och överblick och vållar numera endast skada i debatten. Ring polisen. Sätt dem i arrest helt enkelt.

Anonym sa...

DNs webbredaktion tycks ännu influerad av gamle self-made-kritikern fotografen Peder Alton som gillade tidskriften MAMA - husorgan för arkitektkontoren Berg och Wingårdh. Jerker Söderlind - kompis till konsulten Lars Marcus som medverkat vid framtagandet av Berg/Fosters förslag stod MAMA-redaktionen nära eller tillhörde den liksom Johan Johansson. Ingen av dem har kollat fakta eller bryr sig om att se över konsekvenserna av den projektering vännerna på Bergs bedriver. DN publicerar utan redaktionell granskning - låt vara att skräpartiklarna inte släpps in i papperstidningen utan låts hållas på webbsidan...

Pär Eliaeson sa...

Tack för den underbara Söderlind-analysen! Vidare kommentar fullständigt överflödig. Vem sa att arkitekturdebatten har lågt underhållningsvärde?

Silas sa...

Anonym 2006 & 2226 18 juni, här slår du huvudet i spiken, det är naturligtvis en konspiration av stora mått. Varför valdes just Fosters förslag? Och vad har Söderlind, Johansson, Marcus, Blomkvist, Svante Berg och Bo G Andersson gemensamt? Ett enda ord förklara allt: Illuminati. Att Arkitektur inte har uppmärksammat detta är anmärkningsvärt, minst sagt, nästan lika anmärkningsvärt som att konspirationen har lyckats gömma undan Anders Wilhelmsons geniala Lösning. För inte ingår väl Arkitekturs redaktion i ”de upplystas” skara?

Anonym sa...

Silas - who ever you are. Hur tror du att världen funkar. Är det enbart nätverk som besitter MAKT. Är det endast makt som är intressant? Har det slagit dig att helt oberoende aktörer utan att "konspirera" kan påverka ett förlopp i en viss riktning och vara exponenter för en tidsanda. Det är nog enbart den som gått ner sig i närverkssverige som sitter fast i den sortens synsätt.

Anonym sa...

Så sällade sig till slut PE till de andra rättshaveristerna i den här tråden, det var bara honom vi väntade på. Varför förhandsgranskar ni egentligen inläggen när ni ändå släpper igenom vad som helst (se ovan)?

Anonym sa...

Maria Schottenius utmärkta inlägg i DN får väl även det räknas till debatten:
http://www.dn.se/sthlm/slaget-om-slussen-1.1125308

Anonym sa...

Ja, Maria Schottenius använder många och fina ord, och hon har varit snäll mot sig själv med både historieskrivningen och faktakollen. Men vad vill hon egentligen ha sagt?

Anonym sa...

Man blir så nyfiken. Vem är du och vad tycker du som inte förstår vad Maria Schottenius menar?

Anonym sa...

Ja visst blir man nyfiken. Både på vilka som döljer sig bakom alla anonymiteter och signaturer. Och på vad de egentligen vill.

Anonym sa...

Bygg som ni vill. Det här vill vi ha : http://slussensurfspot.blogspot.com/

Anonym sa...

Som sagt Maria Schottenius inlägg bör inte missas. Efter det har följt ännu några:

http://www.dn.se/kultur-noje/slutstation-slussen-1.386325

http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/bengt-o-h-johansson-vem-tar-hand-om-saltvattnet-1.1130092

G sa...

Smått makalöst att så gott som alla är för lata för den allra enklaste pseudonym - nog finns väl en medelväg mellan att röja sin identitet och att helt i onödan förvärra en redan nog så komplicerad diskussion. I ren protest tänker jag därför inte scrolla upp och notera klockslaget då Anonym si-och-så bidrog med vad det nu var, det får framgå bäst det går.

Nåväl. Jag är långt ifrån kvaliciferad att avgöra Maria Schottenius koll på fakta och historia i fallet men ställer mig likafullt frågande till uttalandet ovan om hennes "många" och "fina" ord. Antalet tecken i en artikel är i regel antingen i enlighet med redaktionens beställning, eller i alla händelser ett resultat av redigering ned till lämplig längd. Oavsett fallet rör det sig om en artikel på ca 1500 mestadels väl valda ord, nog kan en väl orka sig igenom ett par A4 i en fråga av denna tyngd? Men kommentaren om de "många" förebådar sedan den om de "fina" orden - i verkligheten innehåller artikeln inte ett enda ord som inte skulle kunna förekomma i en konversation mellan ett par personer av genomsnittlig bildningsnivå. Så står det klart att debattören ovan nog föredrar den sorts textlängd och ordval som vanligen flankeras av blaffiga femstaviga rubriker i svart, gult och rött. I kölvattnet av liknande filosofier följer strategier av slogan-anpassning och allmän Twitterifiering. (CUF:s Arbetsmarknadsbroschyr, någon?)

Personligen finner jag Schottenius relativt opartiska redovisning uppfriskande oavsett hennes påstådda bristande källkritik (vad exakt består den i förresten?). Skulle till och med drista mig att påstå att jag som medelflitig följare av Slussendebatten aldrig läst en så pass informativ redovisning av frågans dåtid, nutid och framtid. Klagan om huruvida Schottenius egentligen vill ha sagt något med sin artikel slår på ett sätt knut på sig själv, i det att artikeln kanske rämsta kvalité är dess relativa avsaknad av ställningstagande. Men detta besynnerliga påhopp är såklart i linje med gängse ton i Slussendebatten, allt som oftast reducerad till personliga åsikter och därmed tillhörande subjektiva tirader, från hög som låg, vari mycket sällan något framträder som liknar objektiv analys. I ett hav av i omväxlande bittra, uppgivna, överentusistiska, mästrande, aggressiva och i samtliga fall högst opinioniserade inlagor blir ett försök till något annat tydligen igenkänt som på en och samma gång övermåttan långt, brukandes fikonspråk och utan egentlig slutsats.

Det står illa till med Slussenfrågan som det är. Låt oss för allt i världen inte reducera det lilla debattutrymme som förhoppningsvis ännu finns kvar till en ännu sumpigare nivå av intellekt (ja, där kom det också!) och partsinlaga än vad som redan råder i frågan.