måndag, juni 21, 2010

Slussen – genomförandet?

Idag fattar Stockholms stad ett så kallat genomförandebeslut om nya Slussen. En politisk strid har uppstått kring broars bredd och byggnaders volym.

"Vinner vi valet så kommer vi att driva att det blir en smalare bro. Den här ser väldigt gammaldags ut. Det är inte den bilstruktur vi vill ha vid Slussen", säger Carin Jämtin (S) till SvD, som också själv har ritat ett förslag som presenterades i Dagens Nyheter.

"Jag är öppen för att göra bron smäckrare. Men att stryka funktioner ser jag som svårt", säger Sten Nordin (M) till SvD.

Socialdemokraterna lovar också ett kulturhus på platsen.

4 kommentarer:

Anonym sa...

TUNNEL UNDER STADEN
När ska man förstå att vi måste ha en genomfartstrafik mellan södermalm och norrmalm men att den INTE ska gå genom vårt historiska center tillika en av de vackraste platserna på jorden om det inte vore för motorlederna som byggts på kajerna runt ön.
Bygg istället Österleden Förslag C dvs en tunnel från Värtan under Östermalm, med anslutningsmöjlighet vid Nybrokajen, och vidare under vattnen öster om Gamla stan mot Södermalm under Stadsgårdkajen.
Tunneln ersätter helt slussen som trafikapparat

Niklas sa...

Angående tunnel under staden: OM man ska bygga en tunnel där föregående skribent föreslår (dvs under en massa kvarter) bör det bli en tunnelbanetunnel (dvs något kostnadseffektivt med hög kapacitet) istället för en biltunnel (dyr och låg kapacitet).
Bygg gärna Österleden men inte där, utan istället så att det blir en komplett ring.
För övrigt undrar jag om man inte skulle kunna dra de körfält, som idag leds från stadsgårdsleden upp på bron, under Slussen och sedan upp på Skeppsbrokajen, alternativt att, genom cut and cover, göra en tunnel under Skeppsbron ändå till Nybroviken (utan att behöva gräva under befintliga kvarter).
Detta skulle kunna göra att tre av filerna på bron skulle kunna användas till annat (ex bredare trottoarer)

Anonym sa...

Är det inte ganska tydligt att debatt om Slussen per definition leder ut i de s.k. tassemarkerna och att de mest absurda uppslag dyker upp både såsom inför kommunfullmäktige framlagda beslutsunderlag (som i dag) likväl som spontana åsiktsyttringar typ ovan. Lämna Slussen ifred är mitt råd. Jag pratade med en av stadens mest kvalificerade konstruktörer nyligen - händelsevis just när vi flanerade förbi Slussen. På frågan hur man ska "göra här då" blev svaret: "Det här kan man reparera efter hand. En långsiktig plan innebär lägre omedelbara kostnader. Det mesta här är ganska bra som det är" och "Det finns en ny sorts friktionspålar nu som gör att man inte skapar lika mycket vibrationer som tidigare vid pålning och inte riskerar att skada omkringliggande hus. Det går utmärkt att grundförstärka här - dessutom har man tak över huvudet under arbetets gång."
Hela tesen om att Slussen behöver göras om är en skändlig lögn som mer än något illustrerar vår samtid: Den politiska och teknokratiska lögnen fabricerar sig själv i leden av beslutsfattare som var och en ganska viljelöst mest är upptagen av att bevaka den egna karriären i stället för att skaffa sig sakkunskap om det som blir helt avgörande beslut för miljontals stadsinvånare.
Slussen i dag är inte enbart en trafikanläggning utan ett sammanhängande stadsgolv som befäster sedan länge etablerade gaturiktningar, adresser, platser och nivåer. Allt detta har historisk och kulturell hävd. Det är en schimär att det är fritt fram att göra något helt annat av dessa gator och torg. Ta några helt andra gator och torg någonstans som man inte får ändra på - i Gamla Stan eller på Östermalm. Kan dessa hissas tio meter upp i luften plötsligt för att inrymma gallerior och biltunnlar? Det finns gator på Norrmalm som inte ens är fysisk mark, utan tak på privatägda fastigheter. Vad skiljer dessa från Slussen? Att under Slussen finns allmänhetens bussgarage och ovanpå dess utsiktsplats!! Varför är just i vår tid allmänheten ett så villigt offer för politikernas uppvisningsövningar? För att de är de enda som inget har att sätta emot. Eller ska vi folkomrösta om varje planärende i Stockholm för att få ordning?

Besvikna göteborgare sa...

Rasmus Waern, medverkande i Wingårdh arkitektkontors förslag till Slussen, framträder i dagens DN 24/6 i roll av "debattör" och menar att den linje som Wingårdhs förslag i tävlingen företrädde - den med en byggnadsskärm framför utsikten mot vattnet - är den rätta. Man frågar sig varför inte Gert Wingårdh själv i egen hög person skrider till verket som debattör och berättar att han gillar det han gör (vilket han i o f s borde göra - men man kan ju alltid förtydliga med ett debattinlägg).
Alexander Wolodarski agerar samtidigt komunal tjänsteman och fritt verkande formgivare. Strategin med dubbla roller sprider sig.
Albert Liljenberg, legendarisk Göteborgsk stadsplanerare verkande i Stockholm, ville på trettiotalet dra fram Sveavägen till Strömmen. Gert Wingårdh vill bygga hus på Slussen. Det börjar uppstå en avdelning med besvikna göteborgare...