onsdag, juni 10, 2009

Nykonstruktivism


Oerlikon är en av de småstäder som har integrerats i det expansiva Zürich. Från att mest ha varit en industriell buffertzon mellan centrum och flygplats, har Oerlikon bara på några år expanderat enormt och växt som stad. I en av de nya stadsdelarna, Leutschenbach, har den Zürichbaserade arkitekten Christian Kerez ritat den nya kommunala skolan. Den 15000 kvm stora byggnaden har ett litet fotavtryck och sträcker sig 6 våningar upp, med en gymnastiksal överst. Kerez konstruktiva lösningen är extremt tydlig, en enorm fackverkskonstruktion i stål med betongbjälklag som också bildar kontinuerliga balkonger runt. Skolstart i höst.

Inga kommentarer: