tisdag, april 28, 2009

Objektets död

Anders Mildner skriver intressant i Sydsvenskan om hur vi i framtiden kommer att lägga allt mindre vikt vid objekten:

"Att objektens värde påverkas är kanske rentav en av de allra svåraste lärdomarna att ta till sig. Just att vi tycker så förtvivlat mycket om den här kulturen att vi till och med klär våra väggar med den gör nog också att vi inte vill erkänna att något sker när vi går från fysiskt objekt till digital fil. Men sanningen är så klart att det som kan kopieras i ett oändligt antal kopior inte går att knyta ett värde till som objekt. Morgondagens skivor kommer inte att hamna på människors väggar. Vi har nått nollpunkten", skriver Mildner.

En hel epok av inredningar och arkitektur har använt böcker och skivor som en del i själva rumsupplevelsen. Men snart är de borta. Vad händer då med arkitekturen och hemmet? På konferensen Moving Images i Malmö den 4 juni är ett tema just tingen i vardagen. Ett annat är nya konsumtionsmönster. Allt sådant som påverkar hur den fysiska miljön upplevs och formas. Eller som man säger på Moving Images hemsida:

"Många tror att vi redan om ett fåtal år kommer att ha hyfsat uppkopplade hem – det vill säga att våra saker kommer på något sätt att ingå i ett större och mer omfattande internet. Då förändras också förutsättningarna för det mesta i vår vardag. Internet lägger sig som ett lager över den fysiska verkligheten och är närvarande överallt, hela tiden".

Det här är inte minst sant vad det gäller städer. Informationen om hur vi rör oss och om var vi är, och hur vi skaffar oss information för att ta oss från en plats till en annan, vilka platser som blir de nya noderna. Allt det påverkar hur staden används. Och rimligen också hur den gestaltas.

Inga kommentarer: