tisdag, september 30, 2008

Växjösamtal om hållbarhetens krav

Stadens värden och hållbarhetens krav. Så lyder temat för Växjö-samtalet som den 1-2 oktober äger rum i Växjö. Syftet i år är att skapa samtal – planeringens viktigaste verktyg – om de många olika och komplexa hållbarhetsfrågorna utifrån olika rubriker: Stad för alla, I stället för bilen, Bygger vi långsiktigt och hållbart?, Stadens täthet och grönskas gleshet samt Olika roller och ansvar. Samlad erfarenhet och kompetens att dela med sig av kommer från deltagarna själva och årets tillresta gäster. Bland dem bland andra Eckehart Loidolt från Baumschlager Eberle, och mediebekanta arkitekturdebattörerna Mark Isitt och Ola Andersson.

Inga kommentarer: