torsdag, september 11, 2008

Biennal bortom byggnaden


Det är svettigt värre – närmare 30 grader - i Venedig, där den 11:e arkitekturbiennalen öppnade for pressen i dag. Tema denna gång är Beyond Building – arkitektur bortom det byggda, alltså rumsligheter bortom de strukturer som huvudkommissarien Aaron Betsky kallar “tombs of architecture”. Följaktligen bågnar utställningsrummen av nomadiska strukturer, och ett antal projekt som genom till exempel kyla och doft känns snarare än syns.
En plats bortom den byggda – Everyville – har också varit temat for en bland studenter utlyst Internettävling som lockat 782 anmälda projekt från 48 länder. Drygt hälften av de inlämnade förslagen kom från Italien, som land närmast följt av USA, Tyskland och Storbritannien. Italienarna var också flest bland de 40 hederspristagare och tio vinnare som kårades igår. Att skandinaver saknades bland dessa är inte att förvånas över, eftersom förslag inte lämnades in. Mer om pristagarna på www.labiennale.org
[överst - Ben van Berkel, UN-Studio, installation.]

Inga kommentarer: