söndag, augusti 31, 2008

Teoretiska praktiker


The Stockholm Seminar avhölls i Kulturhuset i Stockholm (se blogg nedan). Johan Celsing ligger bakom arrangemanget med Konstakademien som huvudman. Tio välrenommerade internationella praktiker föreläste om tankarna bakom sina egna projekt inför en åhörarskara om ca 300 personer. Thinking architecture, reflecting practioners var ämnet som alla mer eller mindre höll sig till under det två dagar långa seminariet. Yuang Ho Chang från Peking och Luis Mansilla var två av deltagarna som höll entusiastiskt applåderade inlägg. Arkitektur återkommer med utförlig rapportering!

Inga kommentarer: