torsdag, augusti 07, 2008

Debatt om framtidens Arkitekturmuseet

Måndag den 18 augusti arrangerar Arkitekturmuseets vänner ett öppet möte om Kulturdepartementets förslag till ”Centrum för arkitektur, form, design och gestaltningen av den gemensamma miljön”[PDF]. Ämnesrådet Martin Sundin kommer från Kulturdepartementet och redogör för remiss-svaren som då förhoppningsvis kommit in. Månne berättar han samtidigt om vilka som sökt tjänsten som ny chef för det som, än så länge, kallas Arkitekturmuseet? Ansökningstiden till tjänsten går ut samma dag.

Inga kommentarer: