måndag, augusti 27, 2007

SA prisar International Festival


Årets SA-pris går till Tor Lindstrand, arkitekt, och Mårten Spångberg, koreograf, för att de genom projektet International Festival undersöker relationen mellan arkitektur och performance. Oavsett om det gäller materiella arbeten, som till exempel Piazza Taxingeplan i Tensta, eller genom att upprätta en institution, som International Festival University and Archive.
SA-priset delas ut sedan 1994 av Stockholms arkitektförening, ”till den eller de personer som på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att stimulera det offentliga samtalet om arkitektur”. Utöver äran tillkommer prissumman 15 000 kronor. Årets jury bestod av arkitekterna Johan Celsing, Mats Fahlander och Helena Mattsson, inredningsarkitekten Cecilia Sagrén och landskapsarkitekterna Anna Frank och Stina Larsson.

Inga kommentarer: