torsdag, augusti 09, 2007

Nya böcker från ArkitekturI höst utkommer Arkitektur förlag AB med inte mindre än tre böcker. Först ut är Johan Örn med sin I Rummets kraftfält. Det är en doktorsavhandling (disputation 15 sept) och en studie som behandlar en central linje i modern svensk arkitektur och offentlig inredning. Huvudpersoner är välkända gestalter på efterkrigstidens arkitekturscen: Sven Ivar Lind, Erik och Tore Ahlsén och Peter Celsing. Här ges för första gången en djupare analys av hur de arbetade med rummen. Johan Örn är byggnadsantikvarie och arkitekturhistoriker, verksam vid KTH.

Två ytterligare titlar är under tryckning, den ena om Medborgarhuset i Eslöv, som ritades av Hans Asplund 1957. Den andra är en stor monografi om Carl Nyrén, författad av Gary Coates.

Inga kommentarer: