torsdag, augusti 30, 2007

Rent och snyggt ska det vara


På måndag börjar de förberedande arbetena för rivningen av Maglarps nya kyrka (1907, Harald Boklund.) En bizarr hitstoria om hur Sveriges sista gotiska kyrka var lite för osnygg för att kvar, från början lite felplacerad på en saltstänkt åker och tagen ur bruk sedan 1976. Men varför inte låta förfallet fortsätta och bara låta kyrkan bli en värdig ruin? Nu städas i alla fall kyrkan bort, inventarierna har invånarna i Maglarp fått med sig hem(DN). Och efter det kommer bara kyrkogården bestå. Kortklippt gräs och stenlagada gångar av ljus retarderad betong på en blåsig åker.
RAÄ:s kritiska yttrande från mars 2007 >> här.
Cabinets temanummer om ruiner

Inga kommentarer: