måndag, augusti 27, 2007

Ny bok på gång från Arkitektur


”Carl Nyrén (född 1917) är en produkt av den Nordiska kulturtraditionen och särskilt den svenska välfärdsstaten med honnörsord som solidaritet och omsorg rotade i det så kallade Folkhemmet. Samtidigt återspeglar hans arkitektur internationella strömningar och deras skiftningar, men också en lång svensk tradition från enkla folkliga träbyggnader till den svenska mjuka funktionalismen, Swedish Grace.”

Så skriver finländske professorn och arkitekten Juhani Pallasmaa i förordet till denna bok om en av Sveriges mest framstående och uppskattade arkitekter. Huvudtexten är författad av Gary J. Coates, som från sin utsiktspunkt i USA kommit att bli fascinerad av den komplexitet och det djup som Nyréns arkitektur bär på, och som kanske är mindre kända i Sverige. Under sitt researcharbete har Coates tillbringat mycket tid i Sverige, där han besökt byggnaderna och samtalat med Carl Nyrén och många av hans medarbetare.

Bokens omfattande fotografiska material har hämtats från arkitektkontorets arkiv. Byggnaderna har konsekvent dokumenterats vid tiden för deras färdigställande av några av Sveriges skickligaste arkitekturfotografer, Sune Sundahl, Max Plunger, Åke E:son Lindman med flera. Materialet spänner således över en fyrtioårsperiod, och utgör något av en arkitekturfotografins historia.

Boken publiceras av Arkitektur Förlag AB den 8 oktober 2007. Pris: 595:- inkl moms
Förhandsbeställningar kan göras på erica.enwall@arkitektur.se

Inga kommentarer: