onsdag, augusti 10, 2011

Länsstyrelsen upphäver prestigeplan i HelsingborgLänsstyrelsen i Skåne län har beslutat att upphäva den detaljplan som lagts fram för de så kallade Saltkristallerna i centrala Helsingborg. Vi skrev om projektet på bloggen våren 2010.

Projektet är en konsert- och kongressbyggnad ritad av det danska arkitektkontoret Schmidt Hammer Lassen tillsammans med Sweco. Länsstyrelsen skriver i sitt beslut att "den planerade bebyggelsen avviker kraftigt från den byggnadstradition som finns på platsen samt raderar ut de kulturhistoriska sambanden."

"Med sin nyskapande arkitektur utgör Saltkristallerna en spännande stadsfront mot Öresund.", skrev staden på sin hemsida 2010.

Förslaget är resultatet av en Markanvisningstävling. Juryn konstaterade i sitt juryutlåtande att förslaget var "mycket professionellt, sakligt utformat och presenterar en samtida tolkning av stadens variation och skala". I juryn satt bland andra stadsbyggnadsdirektören Agneta Hammer, Stadsbyggnadsdirektör, stadsarkitekten Konrad Ek, Stadsarkitekt och arkitekten Johan Celsing.

I tävlingsprogrammet efterfrågade Helsingborgs Kummun en byggnad som skulle "tolka och uttrycka en helsingborgsk identitet". Man ville också att nybygget skulle vara "arkitektoniskt högklassig med en stark karaktär som svarar mot platsens betydelse och manifesterar stadens framtidstro i ett hållbart samhälle. Bebyggelsens uppbyggnad i volymer ska väl passas in i omgivningen så strukturen upplevs som måttfull och uppdelad. Kongressverksamheten förväntas inte enbart via sin funktion vara attraktiv utan även genom sin arkitektur förstärka Helsingborgs konkurrenskraft inom näringsliv och turism."

Planen antogs av Kommunfullmäktige i Helsingborg i maj. "Vi har haft en bra dialog med länsstyrelsen under sommaren och jag är förvånad över den slutsats som de kommit fram till", säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Magnus Jälminger (M) till Helsingborgs Dagblad idag. Nu kommer kommunen överklaga Länsstyrelsens beslut till regeringen.

Projektet finansieras av fastighetsutvecklaren Midroc. Hotellet skulle drivas av Marriott, som på kort tid etablerat sig i Sverige med ett nytt hotell i Stockholm och ett i Malmö (i den gamla Saluhallen vid Lilla torg).

Nedan Midrocs snitt för att visa husens relation till omgivningen.
1 kommentar:

Erik sa...

Tegel hade varit fungerat bra om målet varit att tolka helsingborg...