måndag, augusti 22, 2011

ÅWL i Ängelholm trots allt


Det blir ett badhus i Ängelholm av ÅWL arkitekter. Efter alla turer.

2009 vann ÅWL den internationella tävlingen om ett nytt badhus. De hann fram till systemhandlingar när kommunen fick kalla fötter. Sjukhuset i Ängelholm var i behov av rehabiliteringsbad. Varför inte göra gemensam sak?

Kommunen köpte upp en tomt på sjukhusområdet och lät handla upp en byggare och förvaltare. Tre team anmälde sitt intresse och valde ÅWL, Erseus arkitekter och Liljevalchs arkitekter att skissa fram en lösning på den nya tomten. ÅWL:s förslag var överlägset, enligt de tio tjänstemännen som har bedömt resultatet, uppger kommundirektören Jan-Inge Hansson.

ÅWL kan skatta sig lyckliga. De har fått sin belöning i efterhand. Men det är ett annat förslag än det som vann som kommer att bli byggt. Ett förslag som är enklare att bygga än vårt vinnande förslag 2009, och som passar den nya tomtens förhållanden, säger Malin Pappila, ansvarig på ÅWL.

Vad är det med ett tävlingsresultat som skrämmer? Speciellt resultatet i öppna tävlingar tycks vara svårsmält. Sametinget, Hudiksvalls nya badhus, Visans Hus i Västervik, Sundsvall konst och teater, Glashus i Borås stadspark, för att inte tala om Stockholm stadsbiblioteks tillbyggnad, dessa tävlingar har gemensamt att resultatet har gett kalla fötter av en eller annan anledning. Plötsligt blir väldigt många väldigt övertygade om att det inte går att bygga tävlingsresultatet, att den byggda verkligheten måste vara annorlunda.

1 kommentar:

Peter sa...

Ett annat perspektiv på samma sak vore kanske; Varför legitiemerar Sveriges Arkitekter en massa dåliga tävlingar?
Det vore en smal sak, t ex att vesäntligt höja tävlingspremien - och samtidigt göra en del av den till ett förskott för att på så vis avskräcka alla oseriösa aktörer, t ex många svenska kommuner.
Men som vanligt skyller SA på någon annan, så förändringar dröjer nog ännu ett tag!