tisdag, maj 24, 2011

KOD arkitekter ritar åt Akademiska Hus i Solna


Nedan kunde vi berätta om CF Møller/Bergs projekt för Akademiska hus i Campus Solna. Det är ett av fler projekt på Campuset. Det senaste klubbade tillskottet är ett hus av KOD arkitekter (bild ovan) som kallas Folkhälsohuset. KOD arkitekter som nyligen också valdes ut att rita om Odenplan i Stockholm inför Citybanans fullbordande.

Solna byger mycket, och har ju också ett annat stort utvecklingsprojekt, Arenastaden, med en annan stor statlig intressent Jernhusen, kring den snart färdigställda Nationalarenan för fotboll. Med Vattenfalls nya huvudkontor, ett jättelikt köpcentrum (YouTube video) och arenan.

Nedan ett litet bildsvep genom Akademiska hus projekt i Campus Solna, en svensk minivariant på Novartis Campus i Basel? Uppifrån och ner: Wingårdhs planerade Aula, SWECO FFNS pågående och delvis byggda Science Park och Berg/Møllers forskningsanläggning


Inga kommentarer: