fredag, april 15, 2011

Vasamuseet byggs till


Vasamuseet får en tillbyggnad. Tillbyggnaden ritas av ursprungsarkitekterna Göran Månsson och Marianne Dahlbäck tillsammans med Berg Arkitektkontor. Vasamuseet invigdes 1990 och blev snabbt en av den svenska postmoderna arkitekturens mest uppmärksammade verk. När byggnaden presenterades i tidskriften Arkitektur (8/1990) blev den kallad "ett mästerverk" och presenterades på 35 sidor.

Tillbyggnaden lägger sig nära marken och blir i stort sett osynlig från vattnet, "en mer lågmäld form", som Ulf Tomner på Statens Fastighetsverk uttrycker det. Projektledaren på Statens Fastighetsverk Vanja Knocke menar att "det varit viktigt att hålla nere den synliga volymen på tillbyggnaden, liksom att välja färger som smälter in. Med sin långsträckta fasad i rött och svart bildar tillbyggnaden en lugn fond i Galärparkens öppna landskapsrum".

Det låter klokt. Även om det kanske också sätter fart på stockholmsdebatten om att nya byggnader måste synas. Kanske kommer Vasamuseets tillbyggnad, i den bästa av världar, visa att det inte är synligheten det kommer an på.

Inga kommentarer: