måndag, maj 28, 2007

Nytt om nya Arkitekturskolan

Hur ska nya KTH Arkitektur se ut?
Utställningen med de åtta förslag som ligger på bordet har precis öppnat på Info-Center KTH i Stockholm.

Av 52 anmälda förhandsintressenter valdes fyra kontor som fått skissa vidare i parallellt uppdrag: Tham & Videgård Hansson, POM PetrénMerom/Scheiwiller Svensson, Wingårdh och SANAA.

Alla har ritat ett om- och tillbyggnadsförslag där Lallerstedts byggnad behålls, och ett nybyggnadsförslag där Lallerstedts byggnad får rivas (Drottning Kristinas väg 4, 1943, delvis ombyggd på 1980-talet).
Skiljer de båda programmen gör främst den kraftigt ökade kontorsytan vid nybyggnad. Men uppgiften har i grunden varit densamma; att ge KTH:s campus en tydlig entréplats, lösa lokaliseringen för Arkitekturskolan och att skapa kontorsyta till externa hyresgäster.

Alla utom Wingårdh ger i sina nybyggnadsförslag arkitekturen tidstypiskt organisk grundform.
Alla utom SANAA har i sina ombyggnadsförslag valt att skapa en ny byggnad för Arkitekturskolan på gården bakom Lallerstedts nuvarande byggnad. (SANAA lyfter i stället gården till ett landskap som följer Osquars backe, och öppnar det med låga lanterniner som ger ljus till två underjordiska våningar.)
Bara Tham & Videgård Hanssons förslag kan genomföras i två etapper, och behåller i sitt större program Lallerstedts originalbyggnad.

Bedömningsgruppen ska ta ställning i slutet av sommaren och tänker sig att välja ett eller en kombination av två förslag.

Både Akademiska Hus och KTH:s ledning vill ha en byggnad klar senast år 2010. Därmed talar oddsen främst för Tham & Videgård Hansson. Ska det större nybyggnadsprogrammet kunna genomföras måste nämligen detaljplanen revideras. Och någon sådan fördröjning är ingen i nuläget intresserad av.

Inga kommentarer: