fredag, maj 04, 2007

BIG i Stockholm


Ett nytt kapitel i historien om Slussen - Bjarke Ingels aka BIG, tidigare känd från sitt gamla kontor Plot med Julien De Smedt (idag JDS), har fått i uppdrag av Stadsbyggnadkontoret att göra en remix av Nyréns trötta Slussenförslag. Enligt SvD. Även i DN om Slussen. Men det blir inte första projektet i Stockholm Bjarke - Bruuns Bazaar på Grevturegatan är ett gammalt Plotprojekt men deras hotellprojekt Klarabergsviadukten (gamla posten) blev det tyvärr inget av. Men på bilden står Bjarke och håller i en låda med förslaget som är klädd med fasadstudier (Plot föreslog en fasad med en enorm bild av Madeleine Bernadotte).

5 kommentarer:

Anonym sa...

Utmärkt att projektet nu får en ny dynamik. Kanske man skulle försöka föra samman några av de stora arkitektoniska utmaningarna här. Tidigare har nämnts att Slussen skulle kunna bli platsen för ett nytt Operahus, men varför inte titta på möjligheten att lokalisera Nobelmuseet till Slussen. Där skulle det kunna få ett mycket bra läge och dessutom kunna ge den extra energi som både Slussenprojektet och Nobelmuseiprojektet behöver...

Anonym sa...

Utmärkt förslag! Jag håller med.

Carl-Johan

Pia sa...

Först tyckte jag förslaget verkade bra. Men så såg jag WM-husen i Örestad: En igelkott med alla taggarna utåt: Negativa energier. Avståndstagande. Dålig Feng Shui!

Ett sådant hus borde aldrig få byggas och så går det och vinner en tävling som Nordens bästa byggnadsverk 2005!!! Vilka är det som bedömer i dessa konstiga arkitektävlingar egentligen?

När ska arkitekter börja vinna som tar hänsyn till människorna som ska bo och vistas i dessa hus och inte bara till den tekniska skapelsen?

Nej, jag är väldigt orolig just nu att denna danska arkitekt kommer att skapa något lika illa för Slussen. Förvisso är det svårt att göra Slussen sämre än vad det är - men rädd är jag likväl.

Anonym sa...

BIG syftar på ett stort ego verkar det som. Men är det inte lite tröttsamt med arkitekter som ritar med k-ken i stället för att använda hjärnan och hjärtat? Det ser ju hemskt ut, flygplats för utomjordingar? Inga träd, inga byggnader, och vilka härliga stormar det kommer dra fram över ramperna. De lär väl få sätta upp skyddsvallar när den första barnvagnen blåst ner i havet.
En sak imponerar dock: plötsligt lyckas han få gamla slussen att framstå som hemtrevligt.

Peter von Fábry-Eichner sa...

Vad är "Slussen"?
En sluss mellan 2 vattenhöjder
En passage mellan en malm och en ö
Gator och mindre torg
Stråk för de gående
En ramp mellan 2-3 landnivåer (hur man nu räknar...)
En passage mellan det äldsta och nyare

Detta innefattar en "resa" som inte bara ska bli fysisk utan också, enligt min mening, understryka transitionerna mellan dessa spännande motsättningar. Man s k a uppleva att det finns en sluss, en historisk övergång, en topografisk skillnad - samtidigt som den måste erbjuda ett smidigt och trafikeffektivt passerande för både gående, bussar, bilar och cyklar mellan alla de riktningar som ska förbindas.

Troligen finns det effektivare metoder än de platskrävande, smala cirkelramper, avpassade för en trettiotalets biltrafik. I dag är kraven högre, på alla sätt.

Att omvandla trafikintensiva platser till bilfria torg och lugna strövområden ka endast åstadkommas om transporterna omlokaliseras, t.ex. grävas ned, dras runt, eller förbjudas. Inget av dessa alternativ är realistiska.

Att ta bort vattenytor för att åstadkomma olika lutande plan och torglika strövytor är stor skada; om något skulle vara skyddsvärt i denna stad är det just vattenytorna. Har någon i dag funderat över Milanos överbyggda kanaler? Vilka kvaliteter som gått förlorade? Vad hade hänt om Venedigs kanaler byggts över med gator och ramper?
Stockholm - "Nordens Venedig"?

Vi lever i dag i en tid när nära nog alla arkitekter vil vara sin egen konstnär, sin skulptör; huskroppar växer fram med allt vansinnigare och märkligare form, ofta i svår motsatsställning mot den målsatta funktionen. Dataprojekterandet tillåter ritande - och byggande - av tidigare svåråstadkomna former.
Problemen inträffar - ofta - när arkitekten är konstnärligt svagpresterande; bara för att man har möjlighet är man inte alltid en bra målare, tecknare, skulptör...
Alla är inte Frank Gehry eller Liebeskind - och vad är det som nödvändigtvis säger att allt dessa kolleger gör är bra? (se: http://www.onnyturf.com/articles/read.php?article_id=253)

Tyvärr upplever jag lite av en "l´art pour l´art"-situation med Big's förslag. Visserligen verkar trafikens behov tillgodosedda, men den nya formen är okänsligt inplacerad i stadslandskapet, med liten förståelse för vattnet, slussmaskineriet, och behovet av transitionsupplevelsen mellan en ö och fastlandet, mellan den historiska och nya stadsdelen.
En massa, till synes, meningslösa sneda byggnadskroppar, som dessutom ökänsligt delvis skymmer kooperationens funktionalistiska, tandade marmorfasader.

Mycket av förslaget andas en strävan efter att åstadkomma ett arkitektoniskt monument över sina skapare, en jättelik egotripp. Sådant kan man fördra, om än inte alltid njuta av, när det gäller ett hus, en enskild företeelse. Men det blir väl magstarkt när ett av de känsligaste områdena i Stockholm blir så pass okänsligt behandlat.
Visst finns det kvaliteter i förslaget, men som helhet vore det nog bättre med ett nytt Slussen, som underordnar de värden som skisseras i inledningen. På sitt sätt är förslaget lite befryndat med Le Corbusiers förslag att riva Gamla Stan och dra Sveavägen via Norrbro till Kungliga Slottet; en i sig mycket smickrande jämförelse, skulle jag kunna föreställa mig...