måndag, januari 15, 2007

Mark Isitt slutar på Forum

Mark Isitt har sagt upp sig från jobbet som chefredaktör för tidskriften Forum.
- Mark Isitt har självklart betytt väldigt mycket för tidskriften. Men Forum står och faller inte med Mark Isitt, kommenterar ägaren Provisas koncernchef Staffan Lund.
Enligt Lund ska Forum drivas vidare i enlighet med nuvarande intentions- och marknadsplaner.
- Vi ska fortsätta att driva tidskriften som en nordisk specialtidskrift om inredning, arkitektur och design. Exakt hur kan jag inte svara på i nuläget, säger Staffan Lund som inte vill kommentera ryktet att Provisa nu letar köpare till tidskriften.
Arkitektur har under eftermiddagen inte lyckats nå Mark Isitt för en kommentar. Däremot bekräftar Eva Wrede, som rekryterades till Forum så sent som för ett år sedan, att även hon sagt upp sig och att hon och Isitt kommer att fortsätta sitt redaktionella arbete ytterligare tre månader framåt.

Inga kommentarer: