onsdag, september 14, 2011

Malmös nya symboler och en mer diskret

I ett tidigare inlägg diskuterades Lund och det nya Domkyrkocentrumet. Lund har varit en försiktig stad i arkitektoniskt hänseende de senaste fyrtio åren. Malmö har varit dess motsats. En del debattörer, politiker och tjänstemän har hävdat att Malmö borde växa mot Lund istället för mot Köpenhamn, man talar om twin-cities. Något som kommenterats vasst som "en dröm hos främst unga familjebildare i Lund - som ogärna vill lämna kullerstenen men ändå ha möjligheten att spegla sig i Malmös kosmopolitiska energi."

Närma sig varandra eller ej, de två städerna kunde knappt vara mer olika. Nu finns, på sant malmövis, ett par nya projekt på gång som vill vara nya symbolbyggnader. Ett hotell i Västra Hamnen och en byggnad för högskolan. Men också ett projekt som kanske gör mer för vardagsstaden, men inte syns så mycket: det nya Caroli city.

Lundberg Tranberg ritar ny 50 meter hög byggnad för högskolan i Malmö i kvarteret Niagara (bild överst). Samrådstiden har just gått ut. Det är en byggnad som vill vara "en stark symbol för högskolan". I utlåtandet efter det parallella uppdraget skrev staden att "en konsekventa horisontella indelningen i fasaderna har ett starkt grafisk uttryck och ger tillsammans med de tydligt gestaltade siluetterna och volymerna byggnaden stora möjligheter att bli den profilbyggnad som efterfrågas i tävlingsprogrammet."

AIX ritar Hotell Dockan åt Wihlborgs (bild underst), detaljplanen antogs i april 2011. Det är ett 85 meter högt hotell med 400 rum vid Dockplatsen som "är tänkt att bli ett nytt landmärke för staden". AIX beskriver sin idé som att "ge hotellet en identitet genom att spegla omgivningens olika skalor och avstånd". Kronprinsen i Malmö är 82 meter.

Alla symbolprojekt måste inte synas. När Malmö förändrades som mest på 1970- och 1980-talet byggdes några slutna kvarter som täppte igen stadens tidigare öppna gatustruktur. Ett av dessa var Caroli City. Där har en ny detaljplan antagits efter ett förslag från det danska arkitektkontoret schmidt, hammer, lassen. Förslaget öppnar åter upp kvarteret och gör rörelserna möjliga igen. En symbolhandling om något, om än på tidstypiskt vis i glasade gångar (plan nedan).

1 kommentar:

Anonym sa...

Är det inte genant när "ett nytt landmärke för staden" är så uppenbart plankad arkitektur? I Söderhamn rensar man just nu kommunens alla marknadsprodukter från naturfotografen Terje Hellesøs fuskbilder. Kommer vi om några år att på motsvarande vis få se Malmö rensa i den egna arkitekturen?