onsdag, december 20, 2006

Caruso i tävlingstagen

Caruso St John har – i konkurrens med Rijke Marsh Morgan, DSDHA, MUMA och HOK International – fått uppdraget att utveckla Tate Britain, den av Tates många museibyggnader som ligger i centrala London. Bland annat ska gallerierna och serviceutrymmena moderniseras. Jul- och nyårshelgerna hoppas vi dock ägnas den grannlaga uppgiften att studera förslagen i en annan tävling, nämligen den om Stockholms stadsbiblioteks tillbyggnad. Åtminstone för juryledamot Adam Carusos del.

Inga kommentarer: