torsdag, februari 12, 2009

Arkitekturen och kulturutredningenFöljande går att läsa i den stora kulturutredningen som presenterades idag:

"Mycket talar för att kulturpolitisk förnyelse, med bättre samtidsförankring, kan främjas genom att pröva korsbefruktningar och samspelsformer mellan kulturverksamheter, myndigheter och institutioner"

Det kan man bara hålla med om. Men hur gör man nu detta. Det har så klart utredningen också ett svar på:

"Riksantikvarieämbetet, Riksutställningar, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Statens konstråd och Arkitekturmuseet läggs samman till en myndighet. Förändringen bör kunna genomföras under 2010".

Då kan man ju fundera på om det är just HÄR som de där "samspelsformerna" bäst finner sin plats.

Tanken baseras bland annat på analysen att konsten fått representera framtiden och kulturarvet dåtiden, utredningen ser en brist på samtidsanalys i det sättet att se på konsten och kulturen och kallar därför den här sammanslagningen för "En sfär för frågor om samtid, historia och livsmiljö".

Utredningen konstaterar att de "verksamheter vi vill föra samman har alltså enligt vår uppfattning många beröringspunkter. Vi ser det som att de närmar sig samma samhällsfrågor, men från olika håll och med olika kunskaper" samt att deras "bedömning är att i dag är beröringspunkterna fler och viktigare att ta till vara än särdragen".

Man kan i sammanhanget konstatera att tillsättningen av en textilformgivare som chef för Arkitekturmuseet ger ännu en beröringspunkt. Men utöver det?

Utredningen framhärdar i tanken att arkitektur, form och design ska sitta ihop, men säger också att "området behöver stadga och ett större sammanhang för att dess potential ska tas tillvara".

Man menar också att kulturpolitiken inte kan driva arkitekturfrågor som både kulturmiljöfråga och arkitektur, det finns det inte resurser till, och man skriver att "Arkitekturfrågor måste drivas inom ramen för samhällsplaneringens processer för att bli meningsfull".

Kanske kan man, efter läsning av utredningen, ana att det är dags för arkitekturfrågorna att lämna kulturpolitiken och hitta sina "korsbefruktningar och samspelsformer" någon annanstans.

Kulturutredningen ska nu ut på snabbremiss. De förslagen som överlever remissomgången ska genomföras innan nästa val.

1 kommentar:

Erik L sa...

Cut the crap: sammanslagningen av myndigheternar bygger inte på någon kulturpolitisk vision utan på samma effektiviseringstänkande som man kan se inom andra områden: försäkringskassan, arbetsförmedlingen etcetera. De vackra fraserna är en teoretisk överbyggnad signerad ekonomismens krassa kärna.
När det gäller arkitektur kan man ju i och för sig tycka att området och debatten haft något lite lätt mossigt över sig i Sverige - men det är ju knappast mindre förankring i kultursfären som ämnet behöver, utan mer!