fredag, november 28, 2008

Nästa generation


I september sågade Kieran Long - redaktör för The Architect's Journal och tidigare i Icons ursprungliga redaktion tillsammans med Marcus Fairs - Aaron Betskys egen utställning i på Biennalen. Betsky hade bjudit in samma gamla gäng - Zaha Hadid, Frank Gehry, Coop Himmelb(l)au, Asymptote, UN-Studio et cetera - som sedan mitten av 90-talet har befolkat media, relativt outmanade. I ett försök att formulera ett alternativ, att visa på en ny generation arkitekter som har växt upp parallellt med dem, har Kieran Long sammanställt Hatch. En bok som omfattar 114 arkitekter och kontor från hela världen, varav hela fyra från Sverige: Krets, Servo, Testbedstudio, Tham & Videgård-Hansson. Det är ingen problematiserande bok, mer dokumenterande som en utställningskatalog utan utställning. Vad den lyckas göra är viktigt - att synliggöra en generation som inte bara göra vackra byggnader utan går utanför den snäva arkitekturdiskursen.

Inga kommentarer: