onsdag, februari 13, 2008

Göteborgsvinst i New York


Göteborgarna Traian Cimpeanu, Magnus Norin och Gabriella Johansson har för det enda svenska bidraget till tävlingen What If New York City… fått ett hedersomnämnande för sitt förslag till provisoriska katastrofbostäder – för den händelse New York City skulle drabbas av en orkan av motsvarande Katrinas styrka.
Juryn skriver i sitt utlåtande att de stapelbara enheterna av containterstorlek, helt avstigmatiserats från de negativa associationer containrar annars väcker. "Projektet är i själva verket det snyggaste av alla sådana [containerinspirerade] förslag”. Den enda invändningen är i princip att förslaget är för snyggt: arkitekturen signalerar permanentbostäder, inte nödbostäder.
OEMNew York City Office of Emergency Management – står som arrangör för tävlingen som involverat ett drygt 100-tal deltagare, varav 80 procent professionellt verksamma arkitekter, från ett 30-tal länder. Den första fas, som nyss slutförts, har varit helt öppen. Juryn har utöver tio hedersomnämnanden utsett vinnare som får 10 000 dollar var för att under tre månader arbeta vidare med sina förslag. Ett av dem kommer eventuellt att produceras som prototyp. Både hedersomnämnda och vinnande förslag finns utlagda >> här.